Η ROLCO αποκτά το Πιστοποιητικό BRC Global Standard for Consumer Products

Η ROLCO αποκτά το Πιστοποιητικό BRC Global Standard for Consumer Products

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης της εταιρείας και ανεβάζοντας τον πήχη για τα ποιοτικά αποτελέσματα και την ασφάλεια των προϊόντων, η Rolco ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. πιστοποιήθηκε με βάση το πολύ απαιτητικό Παγκόσμιο πρότυπο: British Retail Consumer…