ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑvΕΚ 2014-2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑvΕΚ 2014-2020

Η ROLCO ΒΙΑΝΙΛ ΑΕ είναι δικαιούχος  του Επιχειρησιακού Προγράμματος  ΕΠΑνΕΚ  2014-2020 “Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων ΜΜΕ πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19”.  Ενισχύθηκε στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της επιχειρηματικότητας μετά από σχετικό αίτημα σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.