Βραβεία

Βραβεία:

Η Rolco αποκτά το πιστοποιητικό BRC Global Standard for Consumer Products
Η Rolco διακρίνεται στα βραβεία “Made in Greece”
Η Rolco στη κοινότητα ” Strongest companies in Greece”
Βραβείο προϊόντος για το Planet στα Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον