Αξίες & Αρχέs

Αξίες & Αρχέs

Ποιότητα | Εξυπηρέτηση
Σε κάθε τι που κάνουμε δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ποιότητα και στη σωστή εξυπηρέτηση.
Αξιοπιστία
Μας διακρίνει η ειλικρίνεια και η ευθύτητα πρός όλους τους εταίρους μας.
Κοινωνικό πρόσωπο
Αγωνιζόμαστε να παραμείνουμε ένας έμπιστος κοινωνικός εταίρος και, σαν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, προσπαθούμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας με σεβασμό και υπευθυνότητα απέναντι στους ανθρώπους μας, στην κοινότητά μας και στο περιβάλλον.
Καινοτομία
Ακολουθούμε ένα καινοτόμο τρόπο σκέψης στη δημιουργία των προϊόντων μας που βασίζεται στην αξιοποίηση της αιχμής της τεχνολογίας και που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών και της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούμαστε.
Φροντίδα
Η πρωταρχική μας ευθύνη είναι έναντι όσων χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας. Γι’αυτό, ο Καταναλωτής είναι η προτεραιότητά μας και οι επιθυμίες του κυρίαρχη αξία μας.
Ελληνικότητα
Είμαστε υπερήφανοι που παραμένουμε η μοναδική βιομηχανία απορρυπαντικών, ειδών καθαρισμού & σαπουνιών με 100% ελληνική ταυτότητα.
Καταναλωτές
Συνδυάζουμε τις καινοτόμες ιδέες, την υψηλή τεχνογνωσία, τα πρότυπα συστήματα παραγωγής και την άριστη διακίνηση, για να προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα πρωτοποριακών προϊόντων, υψηλής ποιότητας.
Εργαζόμενοι
Σεβόμαστε την αξιοπρέπεια και την αξία του καθενός και αποδεικνύουμε έμπρακτα την πεποίθησή μας ότι οι άνθρωποί μας αποτελούν το μεγαλύτερό μας κεφάλαιο.
Πελάτες
Συνδυάζουμε τις καινοτόμες ιδέες, την υψηλή τεχνογνωσία, τα πρότυπα συστήματα παραγωγής και την άριστη διακίνηση!
Προμηθευτές
Δίνουμε πάντα τη δυνατότητα στους προμηθευτές μας να έχουν ένα εύλογο κέρδος και τους αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και με ένα ανθρωποκεντρικό πρόσωπο.
Μέτοχοι
Διευθύνουμε τις λειτουργίες της εταιρείας μας πάντα σύμφωνα με κοινωνικά αποδεκτές αρχές έχοντας ως στόχο την υγιή ανάπτυξη.